/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

הקרן לחלופות לניסויים בבעלי חיים


 

 

 

 
 

חלופות: סקירה כללית

סיפריית חלופות

קרן חלופות

כנס חלופות

 

 

הצטרפות
או תרומות

  

קרן אוליב וולקר לחלופות

חברת עמותת חי, אוליב וולקר, תרמה לעמותה מספר תרומות למטרת קידום חלופות לשימוש בבעלי חיים במעבדות. כספי הקרן מיועדים למימון תצוגות של חלופות היכולות לשמש כבר היום את קהיליית המחקר הביו-רפואי בישראל, וכן להענקת מלגות לסטודנטים ומדענים השוקדים על פיתוח חלופה חדשה. כרגע מציעה חי מלגה שנתית בסך $25,000 למדען המעונין לפתח חלופה לניסוי המתבצע כיום באמצעות בעל-חיים. ניתן לקבל מלגה גם לפרוייקטים רב-שנתיים ($25,000 לשנה למשך עד שלוש שנים רצופות).

  

המחקרים והניסויים הנעשים כיום באמצעות בעלי חיים כוללים: הפרדת בעלי חיים מן הלהקה או המבנה המשפחתי, הגבלת תנועותיהם, הרעבה, גרימת כוויות, הרעלה, שאיפת עשן, חיבור אלקטרודות לסקירת גלי מוח, הלם חשמלי, מניעת שינה מתמשכת, התמכרות לסמים וגמילה מהתמכרויות, ניתוחים ללא הרדמה, הפרדת גורים מאמותיהם לצורך מעקב אחר הפגיעה בהתפתחותם הטבעית, הדבקה בצרעת, שחפת ומחלות זיהומיות נוספות, חיתוך שרירי העיניים או עקירת גלגל העין וגרימת חירשות, אילמות ועיוורון.

  

כתב העת של האגודה הרפואית האמריקאית מדווח כי למרות השקעה שנתית של מיליוני דולרים מכספי משלם המסים האמריקאי בניסויים אכזריים אלו, נפטרים בארה"ב כ-106,000 חולים מאושפזים מדי שנה מנטילת תרופות שנבדקו ונמצאו "בטוחות לשימוש" בבעלי חיים, על פי מרשם רופא, וזהו הגורם החמישי בהיקפו לתמותה בארה"ב.

  

עזרו לנו לקדם את השימוש בחלופות הקיימות ולממן את פיתוחן של חלופות חדשות, למען האדם ולמען בעלי החיים.

  

אנו מקווים להגדיל את קרן החלופות על מנת שנוכל להוסיף ולממן פרוייקטים חד-שנתיים ומלגות. אנא הצטרפו למאבק ותרמו לקרן כדי לחולל שינוי לטובה בגורלם של בעלי החיים.

  

לראש הדף