/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

ספריית השאלה לחלופות לניסויים בבעלי חיים


 

 

 

 
 

חלופות: סקירה כללית

סיפריית חלופות

קרן חלופות

כנס חלופות

 

 

הצטרפות
או תרומות

  

מרצים למדעי החיים במוסדות אקדמיים בישראל משתמשים גם היום בחיות מעבדה חיות כעזרי למידה. אנא סייעו לנו להחליף את בעלי החיים הללו במגוון החלופות המוצעות בספריית ההשאלה שלנו, ביניהן תוכנות מחשב, מחשבים נישאים להפעלתן, דגמים פלסטיים וחלופות נוספות.

  

לדוגמא, במעבדות לחקר הפיזיולוגיה של הלב וכלי הדם, נהוג לנתח צפרדעים מורדמות, לחשוף את הלב וכלי הדם המובילים אליו ולהדגים באמצעותם את השפעתם של חומרים כימיים המשמשים להעברת דחפים עצביים (נוירוטרנסמיטורים) על לבבם של בעלי חוליות. במהלך הניתוח מטפטפים הסטודנטים תמיסות שונות על הלב הפועם של הצפרדע וצופים בהשפעותיהן על הדופק ומשתנים נוספים.

  

במהלך נתיחת הצפרדעים וביצוע הניסויים מתרחשות לעיתים קרובות תקלות המביאות להפסקת הניסוי, והצפרדע הופך לקרבן נוסף שנפל בדרך להדגמת תוצאה צפויה וידועה היטב מראש.

  

תוכנות מחשב מתוחכמות המדמות את התהליכים המתרחשים בבעלי חיים, ביניהן "הלב הווירטואלי" (The Virtual Heart), "מנגנוני כיווץ בלב הצפרדע" (Contraction Mechanisms in the Frog Heart) ו"פיזיולוגיה אינטראקטיבית" (Interactive Physiology) החליפו בהצלחה רבה את חיות המעבדה בהדגמות מסוג זה בכל רחבי העולם, ואף במספר מוסדות בישראל (ביניהם בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב). ספריית ההשאלה החדשה לחלופות מעמידה תוכנות אלה וכן עזרי למידה מתקדמים נוספים לרשות הציבור.

  

לראש הדף