/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

סוסי עגלה פצועים


 

 

 

 
 

סקירה כללית

כיסוי תקשורתי

אירועים בארץ:

8 ביוני 2009

7 בדצמבר 2008

30 בדצמבר 2007

הודעה לעיתונות:

30 ביולי 2014

28 בנובמבר 2012

4 ביולי 2012

11 במרץ 2012

25 בדצמבר 2011

10 בנובמבר 2009

30 בדצמבר 2007

תל אביב אוסרת על כרכרות רתומות לסוסים:
עדכוני קמפיין

סוסים שהורחקו מהתעללות

סוסי עגלה פצועים

חוות מקלט לסוסים וחמורים

שלחו מכתבי מחאה

סוסים ש"הכל חי" הצילה:

   שבת

   תקווה

   כחל

   שי

   ג'ואי

  


סוסים: נגד מרוצים

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

אכזריות במירוצים

צילומים ו-וידאו מהמרוצים

פרמרין

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

מתנדב הכל חי, אבי סעד, הסדיר את חילוצם של בעלי חיים אלה, הפצועים קשה, מידי בעליהם.

 

זהו הסוס הפצוע השלישי אשר נלקח מאותו אזור ליד כפר סבא, במהלך שלושת החודשים האחרונים. סוסים, כמה מהם במצב מחריד, עם פצעים ישנים שמעולם לא טופלו, היו נאלצים לשאת גרוטאות ברזל כבדות למרחק רב, תחת השמש הקופחת וללא מים, מאזורי הרשות הפלשתינית אל מרכז מחזור ישראלי, המשלם במזומן תמורת הברזל. לעתים, כפי שקרה לסוס זה, הם נפגעו על ידי מכוניות.

 

 עמותת הכל חי הודיעה לנציגי הממשלה על האירוע, אשר שוב מצביע על הבעיה החמורה של התעללות בסוסים בישראל, ועל הצורך הדחוף במבצע שלנו, ובקריאתנו לרמה מינימלית של טיפול בסוסים וחמורים, דרישת רשיון וביקורת שנתיים, ואיסור על שימוש בסוסים ברחובות העיר ובדרכים ראשיות.

 

ראה עדכונים:  יוזמות למען סוסים בתל אביב וברחבי הארץ

 

   עוד סוס שהתגלה לאחרונה, ושעבר התעללות קשה