/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

שמים קץ להתעללות בסוסים בישראל


 

 

 

 
 

סקירה כללית

כיסוי תקשורתי

אירועים בארץ:

8 ביוני 2009

7 בדצמבר 2008

30 בדצמבר 2007

הודעה לעיתונות:

30 ביולי 2014

28 בנובמבר 2012

4 ביולי 2012

11 במרץ 2012

25 בדצמבר 2011

10 בנובמבר 2009

30 בדצמבר 2007

תל אביב אוסרת על כרכרות רתומות לסוסים:
עדכוני קמפיין

סוסים שהורחקו מהתעללות

סוסי עגלה פצועים

חוות מקלט לסוסים וחמורים

שלחו מכתבי מחאה

סוסים ש"הכל חי" הצילה:

   שבת

   תקווה

   כחל

   שי

   ג'ואי

   

  


סוסים: נגד מרוצים

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

אכזריות במירוצים

צילומים ו-וידאו מהמרוצים

פרמרין

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

קמפיין בן 13 שנים של עמותת "חי", שדרש לאסור את השימוש בסוסים רתומים לעגלות ברחובות תל אביב, נחל לכאורה הצלחה בנובמבר 2009, כאשר עיריית תל אביב הכריזה על איסור זה. אלא שהאיסור לא נאכף, והסוסים עם העגלות חזרו לעבוד ברחובות העיר. עמותות "חי" ו"הכל חי" המשיכו לפעול שוב כדי לשים לזה קץ.

 

והנה סוף סוף, בפברואר 2013, שר התחבורה הסכים לאסור על השימוש בסוסים רתומים לעגלות ברחובות עירוניים ובכבישים ראשיים בכל הארץ. ראו כיסוי תקשורתי.

 

אנא כתבו לשר התחבורה ישראל כץ כדי להודות לו על שנקט בצעד חסר תקדים זה.

 

שר התחבורה

הכנסת

קריית בן-גוריון

ירושלים 91950

פקס: 02-6663005

אימייל: sar@mot.gov.il