/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

ביום ראשון: עמותת "הכל חי" תפגין מול התכנסות הפורום המיוחד של עיריית תל-אביב סוסים וחמורים הם לא כלי רכב!


הודעה לעיתונות

 

 

 
 

סקירה כללית

כיסוי תקשורתי

אירועים בארץ:

8 ביוני 2009

7 בדצמבר 2008

30 בדצמבר 2007

הודעה לעיתונות:

30 ביולי 2014

5 בפברואר 2013

28 בנובמבר 2012

4 ביולי 2012

11 במרץ 2012

25 בדצמבר 2011

10 בנובמבר 2009

30 בדצמבר 2007

תל אביב אוסרת על כרכרות רתומות לסוסים:
עדכוני קמפיין

סוסים שהורחקו מהתעללות

סוסי עגלה פצועים

חוות מקלט לסוסים וחמורים

שלחו מכתבי מחאה

סוסים ש"הכל חי" הצילה:

   שבת

   תקווה

   כחל

   שי

   ג'ואי

     


סוסים: נגד מרוצים

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

אכזריות במירוצים

צילומים ו-וידאו מהמרוצים

פרמרין

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

 

 

ביום א', 30.12.07, החל משעה 15:30, תקיים עמותת "הכל חי" הפגנה, בשיתוף עם מפלגת הירוקים, בכניסה לעיריית תל-אביב-יפו, בסמוך למועד התכנסות חברי מועצת העיר לפורום מיוחד המוקדש לנושא איסור השימוש בסוסים ובחמורים לצורך סחיבת משאות בעיר. המפגינים ידרשו מהמועצה, ובמיוחד מהעומד בראשה, רון חולדאי, להיענות להצעותיה של חברת המועצה מטעם סיעת הירוקים, אורנה בנאי, בנושא ההגנה על סוסים וחמורים ולהזכיר לחברי המועצה כי במאה ה-20 אין מקום להדהרת סוסים וחמורים ברחבי בעיר.

 

כידוע, סוסים וחמורים רבים בתל-אביב מצויים במצוקה קיומית קשה. הם מנוצלים ל"עבודה" בידי אנשים המשתמשים בהם בכדי לחסוך עלויות הכרוכות בשימוש ברכב, ומשתמשים בהם כאילו היו חפץ אשר אינו חש כאב, רעב וצמא. לעתים קרובות, הם משמשים כ"רכבי" אלטע-זאכן, ומאולצים לסחוב משאות כבדים ביותר של סחורות, חומרי בניין, מתכות, זכוכיות ועוד, דבר המסב להם סבל רב. לא פעם ניתן לראות ברחובות תל אביב סוס כושל, כמעט קורס תחת כובד המשא, הזוכה להצלפת שוט נוספת המאלצת אותו לסחוב עוד קצת, עד אשר יגיע לקצה גבול היכולת שלו ויתמוטט לחלוטין. לאחר שעות ה"עבודה" השגרתיות, פעמים רבות הם נכנסים ל"משמרת שנייה" של עבודה, כשהם מנוצלים כסוסי רכיבה או סתם כמושא להתעללות.

 

פעמים רבות, בשביל לחסוך עלויות, מרעיבים מחזיקי הסוסים והחמורים את בעלי החיים, חוסכים מהם טיפול רפואי בסיסי, משכנים אותם באתרי אשפה ונוטשים אותם למות בייסורים לאחר שנחלשו מכדי לבצע את "עבודתם". על אלו ניתן למנות את הסוסים "שי" ו"שבת" אשר חולצו על-ידי פעילי עמותת "הכל חי" מהתעללות קשה באזור יפו כאשר הם במצב גופני מחריד, תלויים בין חיים למוות.
לעתים נמצאים סוסים וחמורים בהחזקתם של ילדים אשר אינם בקיאים בטיפול בבעלי חיים אלו ואשר מנצלים אותם בצורות שונות. במקרה אחר ננשך ילד תמים על ידי סוסה לא מחוסנת אשר הגנה על הסייח שלה באזור "פארק דרום". זו הוחזקה על ידי ילדים שהציעו לעוברים ושבים לרכב על הסוסה ברחבי הפארק תמורת סכום כסף זעום.

 

לצערנו, סיפורים על התעללות כגון זו הם עניין שבשגרה. עמותת "הכל חי", בתמיכתם של ארגוני זכויות בעלי-חיים נוספים, מאמינה כי אין להעביד בעלי חיים בנשיאת משאות כלל וכלל. לשם כך היא פועלת להגדרת איסור להכנסת סוסים וחמורים המשמשים לצורך כך, לשטח העיר תל-אביב-יפו. ערים רבות בעולם כבר אסרו על הובלת סוסים וחמורים בתחומן, ביניהן: לאס וגאס, לונדון, אוקספורד, פריז, בייג'ין וטורונטו. בימים אלה הציג מועמד לראשות העיר ניו-יורק את תמיכתו באיסור דומה בעירו. בערים אלה הבינו כי שהותם של סוסי וחמורי משא בעיר פוגעת הן בהם עצמם והן בהולכי הרגל ובנהגים, ושבמאה ה-21 יש להפסיק תופעה זו לחלוטין.

 

יש לזכור גם, כי חוק העזר העירוני הקיים היום מחייב את בעלי הסוסים והחמורים בקבלת היתר, המחייב תנאי אחזקה, טיפול רפואי ומזון, שמטרתם הגנה על רווחתם המינימאלית של הסוסים והחמורים. חוק זה אינו נאכף כמעט בכלל - בעלי הסוסים והחמורים אינם נדרשים בפועל להחזיק בהיתר, ומעיד על כך מספר הסוסים והחמורים האומללים המסתובבים ברחובות. גם אכיפה כוללת ומיידית של החוק הקיים עשויה להקל על מצבם של הסוסים והחמורים.

 

עמותת "הכל חי" פועלת להגנה על בעלי החיים בישראל ולקידום החינוך להומאניות. ערכי עמותת "הכל חי" מושתתים בעיקרם על גילוי אחריות, כבוד ואמפטיה לבעלי החיים.

 

לפרטים נוספים
עומר גינזבורג, עמותת הכל חי
03-6243242, 050-3305006