/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

סוסים שהורחקו מהתעללות ביפו


 

 

 

 
 

סקירה כללית

כיסוי תקשורתי

אירועים בארץ:

8 ביוני 2009

7 בדצמבר 2008

30 בדצמבר 2007

הודעה לעיתונות:

30 ביולי 2014

28 בנובמבר 2012

4 ביולי 2012

11 במרץ 2012

25 בדצמבר 2011

10 בנובמבר 2009

30 בדצמבר 2007

תל אביב אוסרת על כרכרות רתומות לסוסים:
עדכוני קמפיין

סוסים שהורחקו מהתעללות

סוסי עגלה פצועים

חוות מקלט לסוסים וחמורים

שלחו מכתבי מחאה

סוסים ש"הכל חי" הצילה:

   שבת

   תקווה

   כחל

   שי

   ג'ואי

     

    


סוסים: נגד מרוצים

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

אכזריות במירוצים

צילומים ו-וידאו מהמרוצים

פרמרין

  

עזרו לנו
לעזור להם

  

הוא נהג לשחוט אותם במכות גרזן, אחד לעיני השני, ולמכור את בשרם בתור בשר בקר – עד שעמותת "הכל חי" עצרה בעדו.

ניסים משולם היה קונה אותם בזול, אחרי שכבר היו חלשים מעבודה, ונהג למכור אותם בשנית לנהגי עגלות. וכך הם בילו את ימיהם האחרונים ברחובות העיר הסואנים, מסיעים עגלות ירקות, רהיטים ופסולת בניין. אחרי שהורעבו, הוכו בשוט ואולצו להסיע משאות כבדים מכפי יכולתם, הושארו למות בצד הכביש. אחדים מהם נהג משולם להחזיק בחצרו המטונפת ביפו. שם הוא נהג לבתר אותם בגרזן, כשהם בהכרה מלאה, לעיני חבריהם, ולמכור את בשרם בתור בשר בקר.

 

כשנודע על כך לעמותת הכל חי, שלחנו למקום כתב, שבילה ימים ארוכים על גג בניין סמוך וצילם את התנאים הקשים, שבהם הוחזקו בעלי החיים, ואת החצר המלאה בחלקי מתכת מחלידים ובגרוטאות אחרות. לאחר שהכתבה שודרה בערוץ 2 בטלוויזיה, נשלח משולם לכלא, אבל שוחרר כמה חודשים לאחר מכן, והחל להתעלל שוב בסוסים. פעם נוספת, הכל חי צילמה את הסוסים, חשפה את סבלם ודרבנה את הרשויות לפעול.

 

הסוסים והכלבים שאולצו לחיות חיי סבל הוחרמו וניצלו.

 

מר משולם יואשם בהתעללות בבעלי חיים, אבל הפעם לא תינתן לו הזדמנות שנייה. בתמיכתם ובסיועכם, הכל חי תפנה לכנסת ותבקש לאסור על מי שהואשם בהתעללות בבעלי חיים להחזיק בעתיד בעלי חיים. הכל חי תבקש גם להטיל חובת רישיון, שיותנה בבדיקה תקופתית, על מחזיקי סוסים וחמורים, ולאסור על הסעת עגלות הרתומות לסוסים ולחמורים בתל אביב.

  

 עזרו לנו לשים קץ להתעללות בסוסים בישראל – כתבו מכתב והצטרפו למאבק.

  

     
 

 

מיכל ניסים, עובדת הכל חי, מתראיינת לכלי התקשורת במהלך מבצע החילוץ