/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

איך לעזור לבעלי חיים שניצלו בצפון הארץ


 

 

 

 
 

סקירה כללית

מצילים בעלי חיים
תחת אש

"חבל ההצלה" שלנו עבור בע''ח באזורים שפונו

איחוד משפחות מאושר

עיקור וסירוס גורים
לפני אימוץ

ימי אימוץ עבור גורי
כלבים שהצלנו (ישראל)

ימי אימוץ עבור גורי
כלבים שהצלנו
(ארה"ב – באנגלית)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת
(ישראל)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת
(ארה"ב)

תצלומי גורים שאומצו בארה"ב (אנגלית)

מסיבת גן:
מפגש בארה"ב

הודעות לעיתונות

איך לעזור לבעלי חיים שניצלו

 

 


המסע שלנו בצפון:
חוויותיה של נערה

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

אנא עזרו לחי ולהכל חי לטפל בבעלי החיים שנלכדו במשבר בצפון הארץ.

  

תרמו כספים

אנו מבקשים מאנשים בכל רחבי העולם לתרום כספים שיסייעו לנו בכיסוי ההוצאות הבאות:

  • הטסת 39 מהגורים לאימוץ בארצות הברית
  • טיפול בגורים ומציאת בתים עבורם בארצות הברית ובישראל

אנא תרמו להכל חי ישראל (בשקלים) או ל-CHAI U.S (בדולרים התרומה ל-CHAI פטורה ממס).

 

הסכומים כולם יוקדשו לסיוע במאמצי ההצלה.

 

מתנדבי "הכל חי" מרגיעים בלילה כלב פצוע ונפחד

  

אם אתם בארץ

אנו מבקשים מאנשים בארץ לעזור לנו בדרכים הבאות:

  • לתרום כספים (ראו למעלהתרמו כספים).

  • אם בכל זמן שהוא בעתיד יהא עליכם לפנות את ביתכם, אנא אל תשאירו את בעל החיים שלכם ללא השגחה, אנא, קראו על בעלי חיים במקרי חירום.

אם הנכם יכולים לעזור, אנא התקשרו אל משרדנו בתל אביב.