/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

איחוד משפחות מאושר


 

 

 

 
 

סקירה כללית

מצילים בעלי חיים
תחת אש

"חבל ההצלה" שלנו עבור בע''ח באזורים שפונו

איחוד משפחות מאושר

עיקור וסירוס גורים
לפני אימוץ

ימי אימוץ עבור גורי
כלבים שהצלנו (ישראל)

ימי אימוץ עבור גורי
כלבים שהצלנו
(ארה"ב – באנגלית)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת
(ישראל)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת
(ארה"ב)

תצלומי גורים שאומצו בארה"ב (אנגלית)

מסיבת גן:
מפגש בארה"ב

הודעות לעיתונות

איך לעזור לבעלי חיים שניצלו

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

כבר התחלנו באיחוד בעלי חיים שאבדו עם ידידיהם האנושיים; במציאת בתים חדשים לאותם בעלי חיים שידידיהם האנושיים לא נמצאו; ובמציאת בתים לבעלי החיים חסרי הבית.

  

הצלחתנו הראשונה הייתה ג'סי, כלבת וויימראנר.

  

 

כשמשפחתה של ג'סי התפנתה משלומי שבצפון, הם השאירו אותה עם קרובי משפחה; אולם זמן קצר אחר כך גם קרובי המשפחה נמלטו למקלט והשאירו את ג'סי עם שכנים. כשהשכנים פינו את ביתם ג'סי מצאה עצמה ברחוב, ללא מזון ומים.

 

גוועת ברעב, מיובשת, נפחדת היא ניסתה בייאושה להיכנס למקלט, אולם הוכתה קשות על ידי אנשים מחרידים וסבלה מפציעות פנימיות. אנשים טובים שהיו עדים לגורלה התקשרו מיד אל הכל חי, וג'סי הובהלה אל וטרינר; היא טופלה והועברה אל אחת המשפחות הרבות שהתקשרו אל קו החירום של הכל חי, והתנדבו לשמש כמשפחות אומנה לבעלי חיים אבודים ונטושים.

 

הכל חי לקחה את ג'סי לתכנית הבוקר של ערוץ 2 יחד עם בעלי חיים אחרים שאנו מחזיקים ומטפלים בהם, בתקווה למצוא את משפחתה. בעזרת העירייה אותרה משפחתה וג'סי חזרה לערוץ 2 לאיחוד המשפחתי המאושר.

 

  

אנו מקווים לסיום מאושר דומה עבור כל בעלי החיים האבודים והנטושים בכל מקום שהוא.

 

   

צילומים מהאיחוד המשפחתי: אלי אטיאס

  

לראש הדף