/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

  
 

במקרה של התעללות בבעלי חיים


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

סכנות נפוצות שאורבות לחתולים וכלבים

מוכנות למקרי אסון

כשבעל חיים הולך לאיבוד

במקרה של התעללות
בבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

  

אם הנכם בישראל, קראו גם את המידע שלהלן.

 

אם אתם עדים לאכזריות כלפי בעל חיים אתם חייבים לעזור להפסיק אותה. בישראל קיימים חוקים נגד אכזריות כלפי בעלי חיים, וחוקים אלה קיימים ברוב המדינות המפותחות. על החוק בישראל ראו חוק צער בעלי חיים (החוק להגנה על בעלי חיים).

 

אדם שפוגע בכוונה בבעל חיים ראוי שיסבול את התוצאות החוקיות. בנוסף לסבלו של בעל החיים ידוע היום שאנשים שמתעללים בבעלי חיים סביר שיתעללו גם בבני אדם. ילדים שמגלים אכזריות כלפי בעלי חיים מצויים בסיכון גבוה להיות מסוכנים לבני אדם כשיתבגרו.

 

מהי התעללות בבעלי חיים?

חוק צער בעלי חיים בישראל קובע כלהלן:

 

איסור התעללות (תיקון התשס"א – 2000)

(א) לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי.

(ב) לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.

(ג) לא יארגן תחרות קרבות בין בעלי חיים.

(ד) לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.

איסור התעללות (תיקון התשס"א – 2005)

(א) לא ייטוש בעלים של בעל חיים, או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו (בחוק זה – מחזיק) את בעל החיים.

 

איסור העבדת בעלי חיים

(א) לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד בשל מצבו הגופני.

(ב) לא יעביד אדם בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות.

 

אדם שמתעלל בבעל חיים גורם סבל לאותו בעל חיים. הכאות, בעיטות, מהלומות ואגרופים או חניקת בעל חיים, שרפת זנבות, קשירת גומיות סביב אברים או זנבות, או החזקת הראש בתוך מים – כל אלה הם מעשי התעללות ברורים. העמסת משא כבד מדי על עגלת סוס או חמור, דהירה על סוס באמצע יום לוהט מחום, כליאת כלב במכונית בקיץ, קשירת כלב לשרשרת או חבל לזמן ארוך, ונטישת בעל חיים – כל אלה הם דוגמאות להתעללות.

 

הזנחת בעל חיים אינה נראית אולי כהתעללות, אבל בדרך כלל היא מזיקה לבריאות בעל החיים ואושרו. לדוגמה, הימנעות מלהרחיב את הקולר של כלב או חתול עלולה לגרום לפציעה ואולי אפילו חנק. הימנעות מלטפל ולטפח את החתול או הכלב, בעיקר בעלי חיים בעל שער ארוך עלולה לגרום להסתבכות השער, וזו עלולה לגרום לפצעים מזוהמים, שלא לומר מצוקה קשה. הרעבה נגרמת לא רק על ידי מחסור במזון אלא גם על ידי מתן מזון לא מתאים, אי טיפול במחלות והימנעות מלסלק טפילים.

 

אל תפנו גבכם לבעל חיים חסר הגנה. סוכנויות לרווחת בעלי חיים סומכות עליכם שתשמשו עבורן כעיניים ואוזניים בקהילה ותדווחו על סבלם של בעלי חיים. אם אתם חוששים שתואשמו בהתערבות בעניינים לא לכם, או אם אתם מפחדים מנקמה תוכלו תמיד לדווח בצורה אנונימית. התעללות בבעלי חיים עשויה לגרום לכם לקרוא תגר על המתעלל. אבל אם אתם חושבים שהדבר עלול לסכן אתכם נסו לשלוט בעצמכם. אם אפשר צלמו תמונות או קלטות וידאו של האירועים, כך שניתן יהיה להציגן מאוחר יותר בפני החוקרים.

 

השמיעו קולכם ברמה!

    

לראש הדף

  

אם הנכם בישראל

 

   אם נתקלתם כלב/חתול שעבר התעללות

  • צרו קשר עם הוטרינר הרשותי באיזור בו ראיתם את בעל החיים. אם אינכם מקבלים מענה יעיל לתלונתכם באופן מיידי, שלחו אל הוטרינר/ית הרשותי פקס או דואר אלקטרוני, המכיל פרטים רבים ככל האפשר לגבי האירוע: מיקום, יום, זמן, תיאור האירוע ופרטים לגבי המתעלל (אם יש).

כדי לאתר את הוטרינר המחוזי באזורים השונים, לחצו על הקישור, הקלידו את שם הישוב לגביו אתם מחפשים מידע, והרשומה הרלוונטית תופיע:

http://www.vtr.moag.gov.il/vtr/DogCenter/search_rofe.asp

  • במידה ואינכם מקבלים מענה מהוטרינר הרשותי, יש לפנות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני במכתב דומה לזה המוזכר לעיל אל הממונה על אכיפת חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות. פקס: 03-9681661 , דואר אלקטרוני: welfare@moag.gov.il. אם בחרתם לשלוח דואר אלקטרוני, אנא כתבו בשורת הנושא: דיווח על התעללות בבע"ח.
      
  • אם אינכם מקבלים תגובה, אל תניחו כי הנושא טופל. צרו קשר שוב עם הוטרינר המחוזי ושילחו מייל נוסף לממונה על אכיפת חוק צער בעלי חיים, עד שהעניין יטופל כיאות. החיות תלויות בכם!

   אם נתקלתם בסוס שנחשף להתעללות

אנא השאירו הודעה המתארת את ההתרחשות והמקום שבו הייתם עדים לה, וכן דרכי התקשרות עמכם, במספר הטלפון של עמותת "הכל חי": 03-6241640אנא צרו קשר גם עם רופאת הסוסים של השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות, ד"ר צביה מילדנברג, פקס: 03-9681788, דואר אלקטרוני: zviami@moag.gov.il

  

לראש הדף