/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

ידידים כלואים מעולם החי


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

בעלי חיים בכיתה

 

הצטרפות
או תרומות

  

 

 

נמו: כמה פעמים ניסית לברוח?

גיל: אה, כבר הפסקתי לספור. דגים לא נועדו לחיות באקווריום, ילד. זה עושה לך דברים.

מוצאים את נמו

 

 

אדום החזה בכלוב

מעורר את זעמם של השמיים

וויליאם בלייק, שירים של תמימות

  

  

  

דמה לעצמך רק לרגע קט שאנשים תפסוך והכניסוך לתוך כלוב . נסה, אבל באמת נסה לדמיין את עצמך בתוכו. מה אתה מרגיש?

 

דמיין עצמך בתוך כלוב זה, חסר אונים, למשך שארית חייך. נסה תחושה זו.

 

עתה, נסה לדמיין את תחושתם של ציפור או אוגר בכלוב, או דג או צב באקווריום. אלה הם בעלי חיים שנשללו מהם חיי חופש בסביבתם הטבעית. הם אסירים – לא בגלל שפשעו, אלא על מנת לבדר אותנו.

 

אנו רגילים כל כך לראות בעלי חיים אלה בשבי בביתנו, עד שאין אנו זוכרים יותר, שמצב זה אינו טבעי עבורם. אולי אנחנו מאמינים שאנו אוהבים את דג הזהב שלנו, את התוכי שלנו, את האוגר שלנו. הוא שמח לחיות עימנו, אנו אומרים. אולי אנו משחררים את הציפור מהכלוב ומאפשרים לה לקפוץ על כתפנו. אולי היא אוכלת מידנו, או מצלחתנו. אך זכור, לבעלי חיים תחושות זהות לתחושות האדם. ולכן, נסה לדמות לעצמך שהנך ציפור שלעולם לא תינתן לה האפשרות לעוף בשמיים עם ציפורים אחרות. דמיין לעצמך שהנך דג היכול רק לשחות באקווריום במעגלים, חוזרים ונשנים, לעולם.

 

מיליונים – מיליונים – כלבים וחתולים בריאים מומתים במקומות מחסה מידי שנה, בשל הסיבה הפשוטה שאין להם בית. אם תרצה לחלוק את חייך עם ידיד מעולם החי, חשוב על הצלת אחד מכלבים או חתולים אלה. אנא ממך, אל תקנה בחנות יצור חי שביתו יהיה כלוב או אקווריום. כל אדם העושה כך אחראי לסחר המתמשך בבעלי חיים חסרי מזל אלה.

 

בפרק זה, נתבונן במספר סוגים של בעלי חיים החיים כאסירים בבתינו, דרך שיגרה. נדון בתהליכים הטראומטיים, והבלתי חוקיים בדרך כלל, שבאמצעותם נתפסים בעלי חיים אלה בטבע ומועברים ממדינה למדינה, כאשר רבים מהם מתים בדרך.

 

הערה: מובן שכל הידידים מעולם החי, כולל כלבינו וחתולינו, אסירים במובן כלשהו. כאשר אנו מצילים כלבים וחתולים, מוטלת עלינו האחריות לאפשר להם לחיות את חייהם בחופש רב ככל האפשר, מבלי לסכנם. אם ננעל כלב בכלוב יום שלם לפני צאתנו לעבודה, או נשאירו קשור בשרשרת בחצר לפרקי זמן ארוכים, הרי שאין אנו מכבדים את צרכיו. אנו דנים בנושאים אלה ואחרים ב-אימוץ חתול או כלב.

  

לראש הדף