/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

מכלאות ומקלטים לבעלי חיים


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

+ תוכניות לווטרינרים
ולבתי מחסה

מדריך לניהול מקלטים לבעלי חיים

 

 


שדולה למען בעלי חיים בכנסת
 

הצטרפות
או תרומות

  

התצלום: NRG
 

בהתאם לשירותים הוטרינרים קיימים היום בישראל כ-60 מכלאות עירוניות ורק מספר קטן של מקלטים שלא למטרות רווח. הם מקבלים מימון מועט מהעיריות או מהממשלה, ולא קיימים קני מידה אובייקטיבים על פיהם מקבלות המכלאות מימון שיעמוד בצרכים החיוניים שלהן. פרט למספר יוצאות מן הכלל סובלות המכלאות ממחסור חמור בכוח אדם, הן אינן מתאימות לאכסון מספר בעלי החיים וסוגי בעלי החיים שמוחזקים במתקנים אלה והן זקוקות בדחיפות לשיפוצים ומודרניזציה. לא קיימים סטנדרטים מינימליים, בין אם עירוניים או ממשלתיים לאכסון, הזנה, טיפול, היגיינה, בקרת מחלות והרדמת חסד בהתאם לצורך עבור מכלאות ומקלטים אלה.

 

כלובים חלודים קטנים ללא מצע, הפרדה בלתי מספקת בין כלבים וחתולים, בין צעירים ובריאים וזקנים או חולים, היגיינה גרועה והעדר בקרת מחלות, מזון לא מספיק או לא מתאים ושיטות האכלה גרועות – כל אלה נפוצים מאד. הצורך בהחדרת מקצוענות לתחום עבודה זה על ידי הצעת הכשרה קבועה ומתמדת לוטרינרים עירוניים ועובדי מכלאות הוא חיוני, בדיוק כמו הצורך שמשרד הפנים יעניק מימון מספיק לבניית מתקנים מודרניים ומתאימים. הכשרה ותקנים מינימליים נחוצים גם במקלטים וגם במכלאות. מתקנים אלה סובלים ממחסור חמור במימון וכוח אדם.

 

חי העניקה חסותה ל כנס הראשון בישראל על ניהול מקלטים לבעלי חיים וחילקה מדריך בנושא בעברית ואנגלית. הכשרה על ידי מומחים שהובאו לישראל על ידי חי הדגישה שיפורים ללא עלויות או כמעט ללא עלויות, כגון הוצאת כלבים לפני שטיפת כלוביהם ודילול האקונומיקה שמשמשת לניקוי כדי למנוע צריבה בעיני בעלי החיים.

 

התצלום: NRG
 

אלפי בעלי חיים עוברים מידי שנה דרך ידיהם של הוטרינרים העירוניים ועובדיהם. אבל וטרינרים אלה לא נבחרים בגלל השכלתם, ניסיונם והגישה ההומאנית שלהם כלפי בעלי חיים. הם ממונים כמינויים פוליטיים של ראש העיר בה הם עובדים, והמינוי שלהם הוא בדרך כלל לכל החיים. דבר זה פועל נגד בעלי החיים. השירותים הוטרינרים חסרים סמכות לפטר וטרינר עירוני אם אינו מרחיק בעלי חיים ממישהו שמתעלל בהם, לדוגמה, או אם הם מגלים אכזריות כלפי בעלי החיים בהם הם מטפלים. בנוסף לכך חסר הפקיד בשירותים הוטרינרים, האחראי לאכיפת חוק הגנת צער בעלי חיים, כמעט כל סמכות על הוטרינרים העירוניים מאחר ששר החקלאות רשאי לבטל את החלטותיו. יש המציעים להעניק לפקיד אחד בשירותים הוטרינרים סמכות על כל הוטרינרים העירוניים. פקיד זה ידרוש מהוטרינריים ועובדיהם לעבור הכשרה מקצועית ולעמוד בסטנדרטים מינימליים, והוא יוכל לפטר אותם אם לא יספקו טיפול נאות ומספיק. רבים חושבים שיש להעביר את האחריות לאכיפת חוק צער בעלי חיים למשרד לאיכות הסביבה כדי לאפשר עצמאות לפקיד שיחזיק במשרה זו.

 

הכשרה

חי והכל חי ארגנו ומימנו שלושה קורסים להכשרת וטרינרים עירוניים ופרטיים, מנהלי מקלטים ועובדי מקלטים, כולל הקורס הראשון לניהול מקלטים שנערך אי פעם בישראל:

לראש הדף