/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

כיצד חיים הארנבים, וכיצד הם מתים


המציאות העירומה

 

 

 
 

תוכן

כיצד חיים הארנבים,
וכיצד הם מתים

 


פרווה: ארנבים

צמר: ארנבים

בשר: ארנבים

 

הצטרפות
או תרומות

  

ארנבי האנגורה מסוגלים לחיות עד גיל 13, אולם חייהם בעולם התעשייתי של צמר ומסחר בפרווה מסתיימים בגיל 6 חודשים בלבד. ארנבים הגדלים כדי לשמש למאכל נטבחים לפני שמלאו להם 3 חודשים. הם נבחרים להרבעה על פי יכולתם להתמודד עם רצפת רשת המתכת אשר חותכת את כפותיהם. גישת הטיפול בהם נועדה להקל על מעמסת העבודה של המגדל. ארנבים חולים או חלשים נרצחים במקום לטפל במחלתם, משום שקל יותר להרוג אותם ולהחליפם באחרים, מאשר להפרידם מהארנבים הבריאים ולטפל בהם.

 

 

ארנבים מתרבים וחיים את חייהם הקצרים באפלולית, כלואים בכלובים עם רשתות מתכת, המסודרים בארבע שורות, זה מעל זה.

 

  

בחוות מסוימות לגידול ארנבים למטרות תעשייתיות מבודדים את הארנבות המגודלות למען שערן הלבן, והן מוחזקות כך בהמתינן למריטת שערן כל 60 עד 90 יום.

  

 

ארנבים אלה נמצאים בדרכם לבית המטבחיים.

 

לראש הדף