/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

איך לפשוט את עורו של ארנב


המציאות העירומה

 

 

 
 

תוכן

איך לפשוט את עורו
של ארנב


פרווה: ארנבים

צמר: ארנבים

בשר: ארנבים

 

הצטרפות
או תרומות

  

המידע להלן נלקח מתוך המאמר הארנב – גידול, בריאות וייצור, שפורסם על ידי ארגון המזון והחקלאות (FAO) של האו"ם, סוכנות שיוצרת יוזמות חקלאיות עבור מדינות נחשלות. לדעתם ניצול ארנבות עבור הפרווה שלהן, הצמר והבשר שלהן מהווה מקור נאות להכנסה ואספקה של פרוטאינים לגוף. מדריך זה עדיין מופץ ברבים למרות העובדה שפרויקטים רבים כאלה, המסובסדים על ידי סוכנות זו, נכשלו. הליך זה מדגים את הגישה חסרת הרחמים כלפי הקורבנות בעלי החיים.

 

יש לפשוט את עורו של הארנב כך שיובטח שטח גדול ככל האפשר של עור שלא ניזוק, משום שערכו של העור מהווה חלק חשוב מערכו של הארנב כולו. החתך הראשון נעשה בדרך כלל ליד הרגליים האחוריות, והוא עובר מירך אחת לשניה. ואז מסירים את העור כולו. לעור שמכסה את הראש אין כל ערך מסחרי, אולם עדיף לשמור עליו משום שהוא מקל על המתיחה. יש לבצע פעולה זו בהקפדה יתרה כדי למנוע השחתה. פגמים מורידים את ערכה של הפרווה.

 

 

  1. העור נחתך בין הירכיים
  2. העור מופשט מעל הרגליים האחוריות
  3. העור מופשט וחושף את הגוף ואחר כך את הרגליים הקדמיות
  4. העור הופשט מעל הגוויה אבל עדיין לא הוצאו אבריה הפנימיים
  5. הגוויה נפתחת לכל אורכה ואבריה הפנימיים (המעיים והריאות) מוצאים מתוכה

הדרך הנכונה לייבוש פרוות ארנב

יש להתחיל בייבוש הפרווה מיד אחרי הפשטת העור. היא חייבת להתקרר במהירות ולהתייבש כדי למנוע פעולת אנזימים בעור. אנזימים אלה תוקפים את שורשי השער וגורמים לנשירתו. העורות נמתחים על מסגרות. יש לייבשם בצל או במקום חשוך, יבש ומאוורר היטב.

 

 

  1. מסגרת של תיל פלדה עבה מכוסה בפלסטיק או נייר דביק

  2. העור נמתח על המסגרת כדי להתייבש. כדי לייבשו היטב הופכים את העור כשהמסגרת כלפי פנים, והוא מחוזק אליה באמצעות מהדקים או סיכות

 

אשפרה

הפרווה עוברת עיבוד עד לשלב גימור למחצה.

 

    השרייה – הוספת נוזלים – מים, מלח וסבון; שטיפה.

    הסרה – סילוק שכבת חלבונים דקה מעל צד הבשר.

    ציפוי – עיבוד עם מלח, אלום (מלח כימי) ופורמול.

    דילול – עידון העור העבה; ושוב ציפוי.

    שימון – החדרת שומנים לתוך העור.

    גימור – סילוק השומנים, חביטה והרמת השער

 

הברקה

בסיום תהליך העיבוד מקבל השער את האפקט האחרון שלו. בפעולה זו הפרווה מגולחת ונצבעת. יצרן הפרוות הוא שמחליט על המראה החיצוני הסופי.

 

לייצור מעיל אחד יש צורך ב-20 עד 30 פרוות.

 


סימוכין:

F. Lebas, P. Coudert, H. de Rochambeau, and R.G. Thébault, "The Rabbit – Husbandry, Health and Production," FAO Animal Production and Health Series No. 21, ISBN 92-5-103441-9, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1997, ISSN 1010-9021
http://www.fao.org/docrep/t1690E/t1690e00.htm

   

לראש הדף