/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

שחיטה: תמונות


המציאות העירומה

 

 

 
 

תוכן

שחיטה: תמונות

 

 


הבגדים שאנו לובשים:

עור

פרווה

צמר

המזון שאנו אוכלים:

בקר לבשר

פרות חולבות

עגל חלב

ארנבות

בשר ברווזים ואווזים
ותעשיית הפיטום

תרנגולות: בשר

תרנגולות: ביצים

תרנגולי הודו  

סוסי המרוץ:

טבח סוסי המרוץ

 

הצטרפות
או תרומות

  

כל בני הבקר (בשר, חלב, עגל), עזים, סוסים, חזירים, עופות, ארנבות וכבשים מתים על פסי הרג שפועלים במהירות גבוהה, והם נטבחים על ידי פועלים שהתחלופה ביניהם רבה מאד. מתקני ההלם שהתחזוקה שלהם גרועה ומהירות העבודה גורמים לעתים קרובות לכך שבעלי החיים נכבלים, מורמים לאוויר ונטבחים בעודם בהכרה מלאה. איש אינו מתחשב כחוקים נגד אכזריות. אפילו כשקיימים חוקים הומאניים, הפיקוח על העובדים, על שיטות השחיטה, על זיהום הבשר ועל בטיחות המזון אינו מספיק.

   

   

      

   

   

  

תמונות אלה של בני בקר לבשר וחלב ועגלים לבשר, סוסים וכבשים מייצגות את היחס הקשוח וחסר הרחמים ואת הניצול ללא בושה של כמה מהזנים הכנועים והצייתנים ביותר בעולמנו. תרנגולות, אווזים, ברווזים, עזים, ארנבים, תרנגולי הודו וחיות בר - כולם גדלים בחוות תעשייתיות ונשחטים ללא רחמים.

  

תמונות: האגודה לחקלאות הומאנית, טמפל גראנדין, קול החי

   

לראש הדף