/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

מלכודת מלתעות


המציאות העירומה

 

 

 
 

תוכן

מלכודת מלתעות

  


הבגדים שאנו לובשים
סקירה כללית

פרווה

 

הצטרפות
או תרומות

  

מלכודות מלתעות , בין אם מלכודות רגל או מלכודות גוף מיוצרות בגדלים שונים, מ-10 ס"מ (לחורפנים, עכברי מושק) עד 30 ס"מ (לדובים). הן מנוצלות על ידי ציידים, מניחי מלכודות ומשמידי בעלי חיים כדרך להפקת רווח, לבילוי או לשליטה ב"מטרד" שיוצרים בעלי חיים בטבע. המלכודות, שמכילות דגים משומרים (טונה וסרדינים) ואברי בעלי חיים, מושכות את כל הזנים ללא אבחנה. מתקנים אלימים אלה מונחים לעתים קרובות בבור שטוח עם שרשרת המחוברת לציר ולעמוד שגובהו כ-60 ס"מ. כל חלקי המלכודת והעמוד מכוסים באדמה, דשא או עלים. בעלי החיים שנלכדים במלכודת נהרגים מיד, מתים מחשיפה לקור או מהתייבשות או מדימום, או שסובלים מפגיעה פיסית חמורה ומכאיבה, כגון אבר שנמחץ. מניחי מלכודות שיורים בבעלי החיים שנלכדו במלכודת ברובה קצר קנה 22., בראשם. רוב בעלי החיים נהרגים במכות אלה או נמחצים ברגליים.

 

הנחת מלכודות אסורה בישראל.