/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 

תנופת "מעגל החמלה" בביה"ס בשפרעם ובכפר יאסיף


 

 

 

 
 

מחנכים:

הסמינר הראשון

הסמינר השני

תלמידים

הודעה לעיתונות:

27 במרץ 2013

21 באוקטובר 2012

1 באפריל 2012

כיסוי תקשורתי:

רשת, ערוץ 2, 19.4.13

פאנט, 15.4.2013

פאנט, 6.4.2013

פאנט, 21.10.2012

פורטל כרמל, 21.10.12

מעריב, 30.3.2012

 

  

הצטרפות
או תרומות

  

כתב: חנא עובייד, כתב אתר פאנט ועיצון פנורמה

21 באוקטובר  2012, תורגם מערבית

מקור ערבי

 

לאחרונה יצא לדרך בבתיה"ס בשפרעם ובכפר יאסיף פרויקט "הרחבת מעגל החמלה", בשיתוף פעולה עם עמותת "הכל חי", כך שמתקיים לימוד התכנית המיוחדת הזאת בבתי-ספר נבחרים, וקיימת השאיפה ללמד ולנטוע את הערכים האנושיים בקרב התלמידים.

 

  

בחופשת הפסח האחרונה העבירה עמותת "הכל חי" הרצאות והשתלמויות לכ-שבעים מורים ומורות, מנהלים ומנהלות בבתי"ס בשפרעם ובכפר יאסיף. והלימוד יצא לדרך והחל במספר בתי"ס בשני הישובים – פרויקט "הרחבת מעגל החמלה" בהצלחה.

 

במהלך הפרויקט הזה, הנלמד לראשונה, ובמיוחד לשכבת כתות ד', נחשפים התלמידים למספר רב של אמצעי המחשה וסרטים בנושא היצורים החיים האחרים, ובמיוחד בעלי החיים. הפרויקט בא כתכנית לעידוד התלמידים להציג שאלות סביב התנהגותם כלפי היצורים החיים השונים, והמטרה המרכזית של תכנית זו הנה פיתוח החשיבה הביקורתית ביחס לחיות מחד, והצבת גבול לאלימות מאידך וקליטת ערכי הכבוד והחמלה, ובנוסף לשאת בעול האחריות.

 

במשך הפעילות אשר החלה לאחרונה בביה"ס אלבצילה בשפרעם, למדו התלמידים על משמעות החמלה וניתוח חשיבותה, כמו-כן הצביעו על המתרחש בתוך מסגרת החמלה שלהם, ומצד שני – התלמידים שלא היו מסוגלים להסתיר את התפעלותם מהנושא, כאשר החלו להכיר את הנושא מקרוב. כך שהכרת בעלי החיים האחרים ומה שהם חשים בו, הפחד שהתלמידים חשים בו מצד אחד, והפחד שבעלי החיים חשים בו מצד שני – הדבר הזה מקרב אותם לבעלי החיים, והסימפטיה שהם צריכים לתת לבעלי החיים האלה, כמו כן הופתעו התלמידים לאחר שלמדו על התנהגויות בעלי החיים וגבול יכולתם המנטאלית וההתנהגותית, ואיך שהם מתנהגים באמת והמקור להתנהגות זו, מה שגרם להם להתקרב אליהם עוד יותר ויותר, ולנהוג בהם בעדינות ובידידות.

 

מנהלת ביה"ס, המחנכת יאסמין ח'דר, הדגישה שהפרויקט מביא תועלת לתלמידי ביה"ס, והנו בא כדי ללמד אותם את הערכים והמוסר, כדי לבנות כבוד הדדי בין כל היצורים בחיים. וזה מה ששואף אליו ביה"ס מבחינת אישיות תלמידיו.

 

עמותת "הכל חי" מבחינתה מסרה: "אנו מברכים על שיתוף הפעולה עם בתיה"ס והתלמידים בביצוע נושא חשוב זה, שהנו לפעול על-פי הערכים האנושיים, כדוגמת החמלה והעדינות כלפי בעלי החיים, היות וערכים אלה הם אבן הפינה ליצירת הסלחנות והסובלנות בלבבות התלמידים מבחינה סביבתית וחברתית, ואנו מתכוננים לשנים הבאות, כאשר הכוונה היא להגדיל את מספר בתי-הספר המעוניינים להשתתף בתכנית הזאת."

  

        

לראש הדף