/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 

הקמפוס הישראלי לחיים ללא אכזריות:
המרכז לחינוך להומניות


 

 

 

 
 

מטרות ויעדים

תוכנית ראשונה מסוגה לבתי ספר ערביים

התעללות בבע''ח
ובבני אדם

תוכניות לילדים ערבים ויהודים

הקמפוס הישראלי
לחיים ללא אכזריות

 

 


הקמפוס הישראלי לחיים ללא אכזריות: חוות מקלט לסוסים וחמורים

 

הצטרפות
או תרומות

  

החזון

אנו עובדים בכדי להקים קמפוס ישראלי להומאניות, בו יוקמו חוות מקלט לסוסים וחמורים ומרכז לחינוך להומאניות.

  

המרכז לחינוך להומאניות

במרכז לחינוך להומאניות, ילמדו החניכים נושאים הומאניים וסביבתיים, חשיבה ביקורתית ויישוב סכסוכים. המרכז יארח סמינרים למורים, ילדים ואירועים מיוחדים. מרצים מהארץ ומחו"ל יעבירו בו הרצאות על וטרינריה ונושאים אחרים. הערכים שילמדו החניכים במרכז הלימודי ישתקפו בפעילויות שיתקיימו בכל רחבי המרכז כולו, כולל במקלט לחתולים וכלבים ובמחסה לסוסים וחמורים. השטחים הסובבים את המרכז יאפשרו פעילויות מחקר ולימוד בטבע, והם יכללו גם אזור שקט בו יוכלו המשתתפים והאורחים לשבת, לנוח ולצפות בטבע.

  

הקמת המרכז מתאפשרת תודות לתרומה של משפחה מקליפורניה, אשר ביקשה להנציח בדרך זו אישה צעירה בת המשפחה ולקדם באמצעות המרכז את הערכים והאידיאלים בהם האמינה.

  

המרכיבים המרכזיים של הקמפוס

בשלב ראשון יוקמו המרכז החינוכי, אורוות, אסם ושטחי מרעה. המתחם כולו יוקף בגידור מתאים. בהמשך, בהתאם לעתודות השטח והמימון, יתווספו לקמפוס:

 • מבנה ובו דלפק קבלה, משרדים, מזנון וחדרי אירוח למורים או לתלמידים שישתתפו בסמינרים חינוכיים בסופי שבוע או בקייטנות קצרות.
    
 • גן ירק ותבלינים, מושקה כולו או רובו במים מטוהרים לאחר שימוש במטבח, ומתקן קומפוסט.
    
 • מתחם לימוד אינטראקטיבי לילדים, בו יוכלו המבקרים לגעת, להתנסות ולהשתעשע במוצגים, להרעיש וליהנות מהביקור ללא הגבלה. המתחם ימוקם באחד האולמות במרכז החינוכי או בחצר תחת כיפת השמים.

פעילויות בקמפוס

היעדים העיקריים של הקמפוס, הקניית יחס אנושי אוהד ואחראי כלפי יצורים חיים אחרים באמצעות פעילויות לילדים ולמבוגרים ומתן מקלט לבעלי חיים פגועים, יכולים לשמש כר נרחב ליוזמות ייחודיות וחדשניות בשיתוף הקהילה וארגונים וולונטריים אחרים. הפעילויות המתוכננות בקמפוס תכלולנה:

 • סמינרים למורים בתחומי חינוך להומאניות ואיכות הסביבה.
   
 • קייטנות קיץ שיחנכו להומאניות ולשמירה על איכות הסביבה עבור ילדים מהארץ ומחו"ל.
   
 • חידוש פרויקט "דו-קיום" במסגרתו נערכים מפגשים בין ילדים יהודים וערבים ללימוד על בעלי חיים ולפעילות משותפת למענם.
   
 • מפגשים טיפוליים של ילדים נפגעי התעללות ובעלי חיים נפגעי התעללות במסגרת תהליך שיקום הדדי, בסיוע ארגון ישראלי המטפל בילדים אלה. על אף התערערות האמון של ילדים נפגעי אלימות במבוגרים, הם מוכנים להיפתח ביתר קלות בחברת בעלי חיים, במיוחד כאלה שחוו אלימות בעצמם. הקשרים הנרקמים בין הילדים לבעלי החיים מהווים יסוד ראשוני בתהליך השיקום.
   
 • עם הפנים לקהילה: הטמעת ערכים של אמפתיה וכבוד לבעלי חיים וטיפול נאות בסוסים ובחמורים השייכים לאדם, בקרב בני נוער ערבים, תוכניות הכשרה והדרכה בתחום טיפול נאות בסוסים ובחמורים בקיבוצים וכפרי נוער; קורסים למנהלי מחסות ומקלטים לבעלי חיים, אשר יכללו, בנוסף לנושאי הטיפול השגרתי בבעלי חיים, גם הדרכה לזיהוי סימני התעללות ונקיטת צעדים משפטיים במקרים כאלו.

האווירה הכללית בקמפוס

אנו חיים בחברה בלתי מאוזנת, בה אוכלוסיה אחת מדכאה את חברתה: החזקים (פיזית) שולטים בחלשים, העשירים – בעניים, מבוגרים – בילדים, בני אדם – בבעלי החיים ובטבע. שוב ושוב הוכח שחוסר איזון זה מביא לפגיעה בכבוד הזולת, לחוסר אמפתיה, לזלזול ולהתעללות, הפוגעים בסופו של דבר באיכות החיים של שני הצדדים והורסים את המרקם הבסיסי של החברה.

 

הרעיון שלנו הוא, שאלו אשר יגיעו לקמפוס הישראלי להומאניות, ירגישו שהם נכנסים למקום בו הצלחנו ליצור, בדרך מאוד מעשית, יחסים מאוזנים ובטוחים בין בני אדם, בעלי חיים והטבע.

 

  

לראש הדף