/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 

מקורות חינוך הומאניים עבור מורים


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

כנסים וסדנאות למורים

קורסים למורים

עזרי לימוד

 

הצטרפות
או תרומות

  

 

מעל לכל, על אלה שהטיפול במוחות צעירים הוטל עליהם לוודא, שאלה יכבדו את בעלי החיים הקטנים והגדולים כאחד, שהוזמנו, כמו האדם, ליהנות משמחת החיים
הרב והמלומד הידוע מהמאה ה-19, ישראל סאלאנטר

חינוך הומאני נכלל בסדר העדיפויות של חי והכל חי. מחקרים רבים הוכיחו, שהחדרת הזדהות רגשית (אמפטיה), כבוד ורחמים בילדים כלפי כל יצור חי, נושאת בחובה יתרונות אדירים עבור החברה ככלל.

 

הקשר בין התעללות בבעלי חיים בגיל הילדות ואלימות כלפי אנשים בשלב מאוחר יותר בחיים הוצג שוב ושוב (ראה  התעללות בבעלי חיים ותוקפנות אנושית). פסיכולוגים של ילדים מזכירים בקביעות הזדהות רגשית כלפי אחרים כמפתח חשוב ביותר בגידול ילדים מוסריים. העדר הזדהות רגשית עם הקורבנות מאפשר לפושעים אלימים לבצע פשעים נגד אחרים. האחראים על אכיפת החוק והרשויות לרווחת הילד מכירים עתה בעובדה, שבמקום בו קיימת התעללות בבעלי חיים, סביר שיימצאו גם התעללות בקשישים, התעללות בנשים, והתעללות בילדים. הזדהות רגשית הוכחה גם כמרכיב חיוני ב"אינטליגנציה הרגשית", אותה רואה הפסיכולוג והסופר דניאל גולמן כחשובה להצלחה ואושר בחיים, יותר מאשר IQ (רמת המשכל).

 

הקיימת דרך טובה יותר להחדרת ערכים חשובים אלה בילדים מאשר באמצעות הוראת כבוד, הזדהות רגשית , ורחמים כלפי בעלי חיים, יצורים קטנים וחלשים מהם, יצורים כלפיהם חשים ילדים חיבה טבעית? מחקרים מראים שערכים הומאניים הנלמדים על ידי ילדים במשך שנה, על בסיס קבוע, יישארו טבועים בתוכם לכל החיים , גם כאשר יתבגר ויהיו לאנשים.

  

לראש הדף

  

מחנכים הומאניים מהווים גם הם מפתח חשוב לזיהוי ילדים בסיכון. מחנכת שכזו שאלה את ילדי כיתתה האם לדעתם עלינו להיות אחראים לבעלי חיים. כאשר ענה תלמיד בשלילה, שוחחה אתו המורה אחרי הלימודים, וגילתה שאמו אלכוהוליסטית שאינה מאכילה אותו. על מנת לשרוד, הוא גנב ארוחות צהריים מילדים אחרים וחיפש באשפה. אם אף אחד אינו אחראי לטפל בו, טען, מדוע עליו להיות אחראי לטיפול בבעלי חיים? ללא השיחה עם המחנכת ההומאנית, אולי לא הייתה מצוקתו מתגלה, וסיכוייו לעתיד בריא ויצרני עלולים היו להיות בסיכון.

 

הוראת כבוד לכל חי, הזדהות עם רגשות האחרים השונים מאיתנו, ואחריות לבעלי חיים ולכוכב עליו אנו חיים – כל אלה הם לטובתנו. ילדים הלומדים ערכים אלה יגדלו להיות אזרחים מוסריים שיתייחסו בכבוד, הזדהות רגשית ואחריות לא רק לבעלי חיים, אלא גם לעמיתיהם האזרחים. אנו מאמינים, שהוראת ערכים אלה לילדים ערבים ויהודים בישראל, תגביר את סיכויינו לדו-שיח בדרכי שלום.

 

עמותת חי ארגנה והציגה במהלך השנים כנסים רבים עבור מורים בישראל, ואנו פיתחנו חומר חינוכי עבור בתי ספר בישראל ובארה"ב. בלב חומר חינוכי זה מוצבים החדרת הזדהות, אחריות, וכבוד בתלמידים. אנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם מורים ומנהלים ביישום תכניות חינוכיות אלה במערכת החינוך, ואנו מאמינים שנוכל לצעוד צעד גדול לקראת בניית עולם טוב יותר, עולם בו נרגיש כולנו בטוחים ומאושרים.

 

לראש הדף